Lenker

Finn ressurser på matte.no!

Videoer

Oppgave 6C (Del 2) - S1 Eksamen Høst 2023Oppgave 6B (Del 2) - S1 Eksamen Høst 2023Oppgave 6A (Del 2) - S1 Eksamen Høst 2023Oppgave 5C (Del 2) - S1 Eksamen Høst 2023Oppgave 5B (Del 2) - S1 Eksamen Høst 2023Oppgave 5A (Del 2) - S1 Eksamen Høst 2023Oppgave 4C (Del 2) - S1 Eksamen Høst 2023Oppgave 4B (Del 2) - S1 Eksamen Høst 2023Oppgave 4A (Del 2) - S1 Eksamen Høst 2023Oppgave 3C (Del 2) - S1 Eksamen Høst 2023Oppgave 3B (Del 2) - S1 Eksamen Høst 2023Oppgave 3A (Del 2) - S1 Eksamen Høst 2023Oppgave 2C (Del 2) - S1 Eksamen Høst 2023Oppgave 2B (Del 2) - S1 Eksamen Høst 2023Oppgave 2A (Del 2) - S1 Eksamen Høst 2023Oppgave 1C (Del 2) - S1 Eksamen Høst 2023Oppgave 1B (Del 2) - S1 Eksamen Høst 2023Oppgave 1A (Del 2) - S1 Eksamen Høst 2023Oppgave 5 - Del 1 - S1 Eksamen Høst 2023Oppgave 4 - Del 1 - S1 Eksamen Høst 2023Oppgave 3B - Del 1 - S1 Eksamen Høst 2023Oppgave 3A - Del 1 - S1 Eksamen Høst 2023Oppgave 2 - Del 1 - S1 Eksamen Høst 2023Oppgave 1 - Del 1 - S1 Eksamen Høst 2023Oppgave 8B - Del 2 - 2P Eksamen Høst 2023Oppgave 8A - Del 2 - 2P Eksamen Høst 2023Oppgave 7D - Del 2 - 2P Eksamen Høst 2023Oppgave 7C - Del 2 - 2P Eksamen Høst 2023Oppgave 7B - Del 2 - 2P Eksamen Høst 2023Oppgave 7A - Del 2 - 2P Eksamen Høst 2023Oppgave 6 - Del 2 - 2P Eksamen Høst 2023Oppgave 5 - Del 2 - 2P Eksamen Høst 2023Oppgave 4 - Del 2 - 2P Eksamen Høst 2023Oppgave 3C - Del 2 - 2P Eksamen Høst 2023Oppgave 3B - Del 2 - 2P Eksamen Høst 2023Oppgave 3A - Del 2 - 2P Eksamen Høst 2023Oppgave 2 - Del 2 - 2P Eksamen Høst 2023Oppgave 1 - Del 2 - 2P Eksamen Høst 2023Oppgave 4 - Del 1 - 2P Eksamen Høst 2023Oppgave 3 - Del 1 - 2P Eksamen Høst 2023Oppgave 2 - Del 1 - 2P Eksamen Høst 2023Oppgave 1B - Del 1 - 2P Eksamen Høst 2023Oppgave 1A - Del 1 - 2P Eksamen Høst 2023Fluks gjennom ÅPEN FLATE - Del 3 - DivergenssetningenFluks gjennom LUKKET FLATE - Del 2 - DivergenssetningeFluks gjennom LUKKET FLATE - Del 1 - DivergenssetningenRegn ut linjeintegralet ved å bruke divergenssetningen - opg 4bRegn ut linjeintegralet ved å bruke definisjonen - opg 4aFinn de kritiske punktene til f ved å bruke Lagranges metode - EksempelLagranges metode - IntroFinn de kritiske punktene ved å bruke lagranges metode - opg 1bFinn de kritiske punktene ved insettingsmetoden - opg 1aRegn ut fluksen ut av kulen ved å bruke divergenssetningen - opg 5Betrakt 4D funksjonen og regn ut flateintegralet - 5bRegn ut linjeintegralet - opg 2cRegn ut buelengden - opg2bRegn ut farten og akselerasjonen til partikkelen - opg 2aLa c 1 Regn ut linjeintegralet til Fdr langs kurven C - 3cRegn ut divergens, curl og vis at curlen 0 for c 1 - 3aLa c 1 Finn et skalarfelt f slik at gradienten til f F vektor - 3bOverflateareal med flateintegral - IntroRegn ut arealet av G ved å beregne et flateintegral - 5aFinn ut om vektorfeltet er konservativt - Konservativt vektorfelt - 3bHva er et konservativt vektorfelt - TeoriVis at f(x) er en løsning til diffligningen - 7Koblede hastigheter - opg 8 - Prøveeksamen NTNU 2020Løs integralligningen - Partikulær løsning - 6 - Del 2Løs integralligningen - Generell løsning - 6 - Del 1Eksempel oppgave 1 - Greens setningGreens setning - IntroRegn ut arbeidet utført av F ved hjelp av Greens Setning - 3aRegn ut farten med initialbetingelsene v(0) [0, 0, 0] - Parametrisering 1aRegn ut arealet av R med en dobbeltintegral - Multiple integraler 2bBestem regionen R i planet som er begrenset av kurvene - 2aRegn ut posisjonen med initialbetingelsene r(0) = [2, 1, 0] - 1bRegn ut arealet vet hjelp av variabelskiftet - 4bVariabelskifte med en 3D funksjon - 4aUtregning av divergens - Eksempel 3DHva er divergensUtregning av divergens - Teori m EksemplerFinn et generelt uttrykk for curlen til vektorfeltet - Eksempel 2Regn ut curlen i punktene (0, 0), (0, pi) og (pi, 0) - Eksempel del 2Hva er curl - VektorfeltFinn et generelt uttrykk for curlen til vektorfeltet F [sin(y), sin(x)] - EksempelHva er et vektorfelt ?Eksempel - Linjeintegral i vektorfelt & ArbeidLinjeintegral i vektorfelt & Arbeid - Teori m eksempelOmdreining om x = 3 - Teori m eksempelEksempel - LinjeintegralLinjeintegral - Hvordan kommer vi frem til formelenEksempel - Posisjon, fart & akselerasjonOppgave 1d - System av differensiallikninger - Generell løsning - Prøveeksamen 2020 (BYPE 2000)Oppgave 1e - System av differensiallikninger - Partikulær løsning - Prøveeksamen 2020 (BYPE 2000)Oppgave 1c - Diagonaliser matrise A - Prøveeksamen 2020 (BYPE 2000)Oppgave 1a - Vis at matrisen tilfredstiller ligningen - Prøveeksamen 2020 (BYPE 2000)Oppgave 1b - Del 1 - Finn egenverdiene - Prøveeksamen 2020 (BYPE 2000)Oppgave 1b - Del 2 - Finn Egenvektorene - Prøveeksamen 2020 (BYPE 2000)Oppgave 3d - Del 1 - Kritiske Stasjonære punkter - Prøveeksamen 2020 (BYPE 2000)Oppgave 3d - Del 2 - Topp , Bunn eller stasjonære punkter - Prøveeksamen 2020 (BYPE 2000)Oppgave 3a - Første og Andre ordens partiell deriverte - Prøveeksamen 2020 (BYPE 2000)Oppgave 3c - Tangentplan - Prøveeksamen 2020 (BYPE 2000)Oppgave 3b - Retningsderiverte - Prøveeksamen 2020 (BYPE 2000)Oppgave 2c - Integral ved hjelp av potensrekkeOppgave 2ai - Rekketester - Divergens test - Prøveeksamen 2020 (BYPE 2000).wmvOppgave 2aiii - Rekketester - Alternerende rekke test - Prøveeksamen 2020 (BYPE 2000)Hvorfor eksisterer ikke inversmatrisen når determinanten 0 - Teori - DeterminanterOppgave 2d - Bevis hva (sin x)' og (cos x)' er ved å derivere potensOppgave 2aiiii - Rekketester - Sammenligning & P rekke test - Prøveeksamen 2020 (BYPE 2000)Oppgave 2aii - Rekketester - Forholdstest - Prøveeksamen 2020 (BYPE 2000)Oppgave 2b - Konvergeringsområdet - Prøveeksamen 2020 (BYPE 2000)Forskjellige måter å skrive på - Parametrisering - TeoriPosisjon, fart & akselerasjon - Teori -ParametriseringSirkel i x z planet -Parametrisering - EksempelSirkel - Parametrisering - Eksempel oppgave 2Parametrisering - Eksempel oppgave 1Parametrisering - IntroEksempel oppgave - Kulekoordinater & TrippelintegralerHvordan kommer vi frem til leddet - Kulekoordinater & TrippelintegralerKulekoordinater & Trippelintegraler - Teori - KulekoordinaterKulekoordinater - IntroEksempel - SylinderkoordinaterIntro - SylinderkoordinaterTankegangen bak - Jacobian VariabelskifteDobbelt integral - Oppgave - cos - PolarkoordinaterPolar koordinatsystem - PolarkoordinaterEksempel Oppgave - Jacobian VariabelskifteDobbelt integral - Polar koordinaterHvor kommer r fra ? - Polar koordinater - Jacobian VariabelskifteEkstra kunnskap - Multiple IntegralerEksempel oppgave - Triple integraler - Multiple IntegralerTriple integraler - Hva er det - Multiple IntegralerFra vanlige koordinater til polar - Del 3 - Eksempel - Polar koordinaterFra vanlige koordinater til polar - Del 2 - Eksempel - Polar koordinaterFra vanlige koordinater til polar - Del 1 - Polar koordinaterPolarkoordinater - IntroOppgave - Dobbelt Integral - SlitsomLøse 2 doble integraler - Eksempel -Doble integraler - Multiple IntegralerDoble integraler - Eksempel Teori - Multiple IntegralerDoble integraler - Intro - Hva er det - Multiple IntegralerHvordan sette opp integral -Doble integraler - Multiple IntegralerLineær Approksimasjon - 2D Funksjon - TeoriFinn Tangentlinjen i punktet P - Implisitt Derivasjon OppgaveL'hopitals regel - Grenseverdi OppgaveKvotientregelen - Derivasjon oppgave - 05 ln ( x + 1 x - 1 )Betinget sannsynlighet Eks 2Betinget Sannsynlighet Eks 1Valg av Test - Estimering og HypotesetestingValg av Hypotese og Konklusjon - IntroGrunnleggende sannsynlighet - Noen symboler litt dypereBetinget sannsynlighet Del1MLM - Pyramideselskaper - Geometrisk rekkeNYFor hvilke verdier av a blir f en kontinuerlig funksjonArctan(x) - grenseverdiTangentlinje - lineær tilnærming - Derivasjone^(sqt(x^3)) - Derivasjon - kjerneregel oppgaveln(2x) x^2 - produktregel oppgavex^x - Produkt kjerne regel oppgaveKvotientregelen - DerivasjonKjerneregelen - DerivasjonProduktregelen - Derivasjon06 - Newtons metode08 - Trapesmetoden02 - Derivasjonsregler/Formler13 - Omdreiningslegeme x-akse02 Kontinuitet - Hva er en kontinuerlig funksjon10 - Buelengde formel14 - Omdreninglegeme y-akse12 - Omdreiningslegeme x-akse11 - Buelengde Eksempel15 - Omdreiningslegeme y-akse08 - Halveringsmetoden/Midtpunktsmetoden04 - Implisitt derivasjon03 - Grenseverdier07 - Riemann sum05 - Dele på null09 - Simpson's Regel06 - Riemann sum07 - Skjærsetningen03 - Produktregel / Kjerneregel / Kvotientregel05 - Koblede hastigheter01 Kontinuitet - Symboler04 - Uendelig delt på uendelig03 - Delvis integrasjon02 - Basic integrasjonsregler/formler08 - Integrerende faktor - Eksempel09 - Inhomogene diffligner eksempel10 - Inhomogene diffligninger eksempel05 - Delbrøksoppspalting01 - Hva er integrasjon04 - Substitusjon04 Addisjon og subtraksjon06 Kompleks konjugat08 Kartesisk form med Trigonometri07 Divisjon med Komplekse tall01 - Definisjonen til den deriverte02 Komplekse tall07 - Integrerende Faktor - TEORI04 - 2.ordens diffligning Eksempel06 - L'Hopitals regel01 - Hva er diff ligninger03 - 2.ordens Homogen diff ligninger TEORI06 - 2.ordens homogene diff ligning Komplekse røtter Eksempel02 - Seperable diff-ligninger05 Multiplikasjon med Komplekse tall05 - 2.ordens homogene diff lign m.komplekse røtter TEORI09 Polar Form / Eulers Formel03 Det komplekse planetOppgave 3aOppgave 1aOppgave 2 - polar til kartesiskOppgave 2aOppgave 2bOppgave 1bOppgave 3bOppgave 1 komplekse tallDifferensialligninger partikulær løsningKompleks ligning02 Logaritme / Ln - reglerOppgave 5bOppgave 5a11 - Eulers metodeEksamen 2018 oppgave 3Eksamen 2018 August oppgave 2aEksamen 2018 August oppgave 2b02 Null fakultet lik 1Taylor & Mclauren polynomer DEL 201 Variabler og konstanter01 Imaginære TallOppgave 2cSum tegnOppgave 4Taylor & Mclauren polynomer DEL 1Differensialligning oppgave 2 (DEL 1) - Homogen løsningUegentlig integral Oppgave 1Differensialligning oppgave 4 - med grenseverdiEksamen vår 2019 - opg 5b06A - Matriser - Eksempel - Gauss Eliminering - Redusert trappeformDifferensialligning oppgave 3 - Homogen løsning - Komplekse røtterEksamen vår 2019 - opg 1aEksamen vår 2019 - opg 1bKoblede hastigheter 1Differensialligning oppgave 2 (DEL 2) - Partikulær løsning05 - Matriser - Gauss Eliminering - Redusert trappeformEksamen vår 2019 - opg 2Eksamen vår 2019 - opg 303 - Matriser - MultiplikasjonEksamen vår 2019 - opg 5a02 - Matriser - Addisjon og subtraksjon01 - Matriser - IntroduksjonKompleks ligning Oppgave 2 - polar formEksamen vår 2019 - opg 6a07 - Matriser - InversmatriseEksamen vår 2019 - opg 7Eksamen vår 2019 - opg 4Grenseverdi oppgave 1Eksamen vår 2019 - opg 6b04 - Matriser - Identitetsmatrise introduksjon07 - EKSEMPEL - Invers matrise med determinanter - Mer matriser09 - Eksempel 2x2 diagonalisering - Egen - Verdier Vektorer05 - Negativ determinant og det = 0 - Mer matriser04 - Hvordan regner vi ut egenverdier egenvektorer? (2x2 - matrise) - Egen - Verdier Vektorer06B - Matriser - Hva betyr de forskjellige løsningene?06 - Invers matrise med determinanter - Mer matriser02 - Determinanter 2x2 matrise - Mer matriser3a - Sum geometriske rekker Eksempel- Rekker (basic)06 - Eksempel 3x3 egenverdier egenvektorer - Egen - Verdier Vektorer08 - Matriser - Eksempel - Inversmatrise10 - Eksempel 3x3 diagonalisering - Egen - Verdier Vektorer04 - Determinanter 3x3 matrise - Mer matriser09 - Matriser - Likningssystem med inversmatrise - Eksempel12 - System av difflikninger, hvor kommer uttrykket fra - Egen - Verdi3b - Bevis - Sum geometriske rekker - Rekker (basic)1b - Geometriske rekker intro - Rekker (basic)02 - Transformasjon og multiplikasjon - Egen - Verdier / Vektorer08 - Bevis diagonalisering - Egen - Verdier Vektorer07 - Intro diagonalisering - Egen - Verdier Vektorer03 - Introduksjon egenverdier egenvektorer - Egen - Verdier Vektorer03 - Bevis -Determinanter 2x2 matrise - Mer matriser1a - Aritmetiske rekker intro - Rekker (basic)11 - System av difflikninger - Egen - Verdier Vektorer - differensiallikninger05 - Eksempel 2x2 egenverdier egenvektorer - Egen - Verdier Vektorer01- Lineær transformasjon - Intro - Mer matriser7 - Alternerende rekker med eksempler! - Mer rekker4 - Normalvektor - Gradient / Tangentplan3 - Integraltest & P-rekker - Mer rekker5 - Eksempel Integraltest - Mer rekker2b - Partiell derivasjon - Hvordan ser det ut?? - Gradient / TangentplanOppgave Kjerneregel - eksempel2a - Konvergens og divergens følger - Rekker (basic)2 - Geometrisk rekke test - Mer rekker4 - Eksempler P-rekker - Mer rekker1 - Hva er et kritisk punkt - Global & Lokal maksimum / minimum - Kritiske punkter3b - Dobbelt derivertes test - Kritisk punkt eksempel - Kritiske punkter & kjerneregel4b - Bevis - Sum aritmetiske rekker Eksempel- Rekker (basic)1 - Hva er en 3d funksjon - Gradient / Tangentplan (3D)1b - Hva er et Sadelpunkt ? - Kritiske punkter & kjerneregel2 - Dobbel partiell derivert - Kritiske punkter & kjerneregel3 - Hva er et plan og hvordan regner man seg fram ? - Gradient / Tangentplan3a - Kritisk punkt eksempel - Kritiske punkter & kjerneregel4b - Tangentplan eksempel! - Gradient - Tangentplan2 - Partiell derivasjon -Intro med eksempler - Gradient - Tangentplan1 - Konvergens & divergens intro - Mer rekker4a - Sum aritmetiske rekker Eksempel- Rekker (basic)5 - Kjerneregel - Kritiske punkter & kjerneregel1 - Hva er interpolasjon? - Interpolasjon6 - Forholdstest, med eksempel!! - Mer rekker2c - Hva er en gradient ? - Gradient - Tangentplan4 - Lineær spline - Interpolasjon6 - Kubikk spline - InterpolasjonDiagonalisering - Oppgave 1bRekke tester - Forholdstest - OppgaveRegn ut egenverdiene - Egenverdier & Egenvektorer -Oppgave 2cRekke tester - Integral test - OppgaveMatriser (Basics) - Oppgave 2aAAADiskret og kontinuerligRekker - Regn summen - OppgaveRekke tester - Sammenligning & P-rekker Oppgave5 - Kvadratisk spline - InterpolasjonRekke tester - Sammenligning & P-rekker Oppgave2Rekker - Fjerde deriverte - OppgaveSystem av diffligninger - Generell løsning OppgaveRekke tester - Forholdstest - Oppgave23 - Hva er spliner ? - InterpolasjonEgenverdier & Egenvektorer - Oppgave 1a1b - Grunnleggende symbolerEgenverdier & Egenvektorer- Vis at egenverdiene kan skrives på denne formen - Oppgave 2bRekke tester - Alternerende rekker- Oppgave2 - Varians og Standardavvik1a - Grunnleggende symbolerRekke tester - P - rekker Oppgave2 - Polynom interpolasjon - InterpolasjonHva er en stokastisk variabelFinn konvergensradiusen - konvergeringsradius1a - Finn egenverdiene til matrisen - ( 3x3 matrise )1c - System av diffligninger ( 3x3 matrise )Ligning med matrise - ( 3x3 matrise )3. Finn egenverdiene til matrise A (3x3 matrise)1 Finn determinanten (3x3 matrise)2 Finn A invers og transponert (3x3 matrise)Oblig Oppgave 3 Del2Oblig Oppgave 1 (Diskret sans)Oblig Oppgave 2 (Kontinuerlig sannsynlighet)1b - Finn egenvektorene til matrisen - ( 3x3 matrise )Oblig oppgave 8 Sentralgrenseteoremet8. Finn Konvergeringsradiusen / KonvergensradiusenFinn transformasjonen, Egenverdiene og egenvektoreneOblig Oppgave 95. Finn den generelle løsningen6. Vis at transformasjonen stemmerOblig oppgave 6 EksponentialfordelingOblig oppgave 5 PoissonfordelingOblig Oppgave 7 Normalfordeling7. Finn egenverdiene og egenvektorene til matrise BOblig Oppgave 3 Del1 (Flere variabler samtidig)4. Kan matrise A diagonaliseres (3x3 matrise)?Oblig oppgave 4 (Binomisk sannsynlighet)