L'Hopitals regel

L'Hopitals Regel

L'hopitals regel blir brukt til å eveluere en grenseverdi når en direkte løsning gir en av følgende ubestemte løsninger: \[ \lim_{{x}\to{k}} \frac{f(x)}{g(x)}\ =\ \frac{\infty}{\infty}\quad eller\quad \lim_{{x}\to{k}} \frac{f(x)}{g(x)}\ =\ \frac{0}{0} \]

(Hvor \(k\) i dette tilfellet bare er en helt vilkårlig konstant som grensen går mot)

L'Hopitals regel forteller oss at vi kan finne grenseverdien til en gitt grense på følgende måte: \[ \lim_{{x}\to{k}} \frac{f(x)}{g(x)}\ =\ \lim_{{x}\to{k}} \frac{f'(x)}{g'(x)}\ =\ \lim_{{x}\to{k}} \frac{f''(x)}{g''(x)}...\ =\ \lim_{{x}\to{k}} \frac{f^{n}(x)}{g^{n}(x)}\ \] Helt til vi kommer frem til en bestemt løsning.

Det er forutsatt at grensen eksisterer. Det at det står \(n\) deriverte betyr bare at vi kan derivere så mange ganger vi vil, helt til vi får en bestemt løsning. Du skjønner fortsatt ikke eller b? Ikke tenk, se på eksemplene! :)

L'Hopitals regel blir brukt til å finne grensen når vi får en ubestemt løsning. Det at en grense blir lik \(\ \frac{\infty}{\infty}\ eller\ \frac{0}{0}\) forteller oss ingenting. Derfor bruker vi L'Hopitals regel for å komme frem til en løsning som er bestemt. Denne regelen kan bli brukt om og om igjen helt til vi finner en bestemt løsning (se Eksempel 2).

Noen av dere tenker sikkert; Hva skjer om vi får en grense som blir lik: \[ \lim_{x\to{k}} \frac{f(x)}{g(x)}\ =\ \frac{a}{0}\ \]

(Her er \(a\) en konstant)

Greia her er at grensen ikke eksisterer. Vi har \(a\) som er et vilkårlig tall (en konstant) og vi kommer nå til å dele det på 0. Som dere kanskje er kjent med så kan man ikke dele et tall på 0. Hvis vi tenker oss at \(a\) er et positivt tall, så kommer grenseverdien til å gå mot \(+\infty\) når vi nærmer oss 0 fra positiv side, og \(-\infty\) når vi nærmer oss 0 fra negativ side (motsatt om \(a\) hadde vært negativ). Av den grunn er ikke \(\frac{a}{0}\) definert, som vil si at en spesifikk grenseverdi ikke eksisterer (se Eksempel 3).

Eksempel 1

Evaluer grenseverdien til følgende grense: \[ \lim_{x\to{0}} \frac{sin(x)}{e^{x}-1} \]

Eksempel 2

Evaluer grenseverdien til følgende grense (kan være vanskelig og lang): \[ \lim_{x\to\infty} \frac{ln(x^2 + x)}{ln(x)} \]

Eksempel 3

Evaluer grenseverdien til følgende grense:

\[ \lim_{x\to{0}} \frac{x}{cos(x)-1} \]