Derivasjonsregler

Kjappe regler

Her er noen kjappe derivasjonsregler, slik som de pleier å være gitt i de fleste bøkene deres. Gå lenger NED for en litt mer ordentlig definisjon med eksempler!

\[\begin{align*}& 1.\quad f(x)\ =\ x^a,\qquad f'(x)\ =\ ax^{a-1}\\ & 2.\quad f(x)\ =\ e^x,\qquad f'(x)\ =\ e^x \\ & 3.\quad f(x)\ =\ ln(x),\qquad f'(x)\ =\ \frac{1}{x}\\ & 4.\quad f(x)\ =\ sin(x),\qquad f'(x)\ =\ cos(x)\\ & 5.\quad f(x)\ =\ cos(x),\qquad f'(x)\ =\ -sin(x) \end{align*}\]

Info

Disse derivasjonsreglene er de mest generelle som så og si blir brukt hele tiden. Hvis det er første gang du ser disse reglene kan det være litt "hokus pokus", men saken er, du må nesten bare kunne disse. Etter å ha gått igjennom nok oppgaver kommer disse til å sitte. I eksemplene under kommer vi til å ta deg igjennom dette, steg for steg. MEN, etterhvert så trenger du ikke å følge alle disse stegene. De er ment som en steppingstone slik at du etterhvert husker dem med null assistanse. Good Luck! :)

\( a\times{x^b} \)

I dette tilfellet er både \(a\) og \(b\) konstanter. NB! Ikke en funksjoner. Se eksempel.

Hvis: \[ f(x)\ =\ a\times{x^b} \] så kommer \[ f'(x)\ =\ a\times{b}\times{x^{b-1}} \]

Eksempel

Deriver følgende funksjon: \[ f(x)\ =\ 21\times{x^{40}} \]

\( a\times{ e^{u(x)} } \)

I dette tilfellet er \(a\) en konstant mens \( u(x) \) er en funksjon av \(x\). Se eksempelet om det ikke ga mening!

Hvis: \[ f(x)\ =\ a\times{ e^{u(x)} } \] så kommer \[ f'(x)\ =\ a\times{u'(x)}\times{ e^{u(x)} } \]

Eksempel

Deriver følgende funksjon: \[ f(x)\ =\ 3{ e^{5x} } \]

\( a\times{ln(\ u(x)\ )} \)

I dette tilfellet er \(a\) en konstant mens \( u(x) \) er en funksjon av \(x\). Se eksempelet om det ikke ga mening!

Hvis: \[ f(x)\ =\ a\times{ln(\ u(x)\ )} \] så kommer \[ f'(x)\ =\ a\times{\frac{1}{u(x)}}\times{u'(x)} \]

Eksempel

Deriver følgende funksjon: \[ f(x)\ =\ 5{ln(\ x^2\ )} \]

\( a\times{sin(\ u(x)\ )} \)

I dette tilfellet er \(a\) en konstant mens \( u(x) \) er en funksjon av \(x\). Se eksempelet om det ikke ga mening!

Hvis: \[ f(x)\ =\ a\times{sin(\ u(x)\ )} \] så kommer \[ f'(x)\ =\ a\times{u'(x)}\times{cos(\ u(x)\ )} \]

Eksempel

Deriver følgende funksjon: \[ f(x)\ =\ 7{sin(\ x^3\ )} \]

\( a\times{cos(\ u(x)\ )} \)

I dette tilfellet er \(a\) en konstant mens \( u(x) \) er en funksjon av \(x\). Se eksempelet om det ikke ga mening!

Hvis: \[ f(x)\ =\ a\times{cos(\ u(x)\ )} \] så kommer \[ f'(x)\ =\ -a\times{u'(x)}\times{sin(\ u(x)\ )} \]

HUSK! Når vi deriverer \(cos\) så får vi \(-sin\). IKKE GLEM MINUS TEGNET!!!!!!!!

Eksempel

Deriver følgende funksjon: \[ f(x)\ =\ 9{cos(\ 2x\ )} \]