Produktregelen

Produktregelen

Hvis en funksjon \[ f(x)\ =\ u\times{v} \] så vil \[ f'(x)\ =\ u\times{v}\ ' + u\ '\times{v} \]

Her vil både \(u\) og \(v\) være funksjoner av \(x\). Se eksempel.

Når bruker vi produktregelen?

Produktregelen blir brukt når vi deriverer et uttrykk/ en funksjon som er et produkt av to funksjoner (kan også brukes til å derivere funksjoner som er et produkt av mer enn to funksjoner også). Noen av dere tenker sikkert, my guy, hva mener du med et produkt? Basically så vil et produkt av to funksjoner bare bety at du har to funksjoner ganget med hverandre. I Eksempel 1 går vi igjennom et helt basic/ generic eksempel hvor vi får en funksjon som er et produkt av 2 funksjoner. I Eksempel 2 tar vi for oss en funksjon som er et produkt av 3 funksjoner sånn at dere skjønner åssen gamet funker. Stay strapped!

Eksempel 1

Deriver følgende uttrykk: \[ f(x)\ =\ e^{2x}sin(x) \]

Eksempel 2

Deriver følgende uttrykk: \[ f(x)\ =\ e^{2x}sin(x)ln(x) \]

***Kan være vanskelig & lang.