Tumbnail

Opprett en bruker

Logg inn eller registrer deg 😃

matte.no

Ved å logge inn aksepterer du våre gjeldende brukervilkår og personvern.

Publisert 13. apr. 2024

Oppgave 5 - Del 2 - 2P Eksamen Høst 2023

Læreren har bedt elevene tegne en trekant ABC slik at ∠B = 60° , BC = 8 cm og AC=6 cm.

Trym og Torgeir mener begge at de har tegnet en trekant som er slik læreren har sagt den skal være, men de ser at trekantene de har tegnet, ikke er like.

Kan begge ha tegnet riktig?
Lag skisser og forklar.