Tumbnail

Opprett en bruker

Logg inn eller registrer deg 😃

matte.no

Ved å logge inn aksepterer du våre gjeldende brukervilkår og personvern.

Publisert 04. mai 2024

Oppgave 1A (Del 2) - S1 Eksamen Høst 2023

En møbelfabrikk produserer en type sofaer. Tabellen nedenfor viser sammenhengen mellom antall sofaer de produserer per måned, og produksjonskostnadene per måned.

Fabrikken selger alle sofaene til en møbelkjede. De får 28 000 kroner per sofa.

a) Bruk opplysningene ovenfor til å vise at funksjonen O gitt ved
O(x) = 0,041x^2 + 11x - 103
er en god modell for det månedlige overskuddet (i tusen kroner) til fabrikken, dersom de produserer x sofaer.