Tumbnail

Opprett en bruker

Logg inn eller registrer deg 😃

matte.no

Ved å logge inn aksepterer du våre gjeldende brukervilkår og personvern.

Publisert 13. apr. 2024

Oppgave 3C - Del 2 - 2P Eksamen Høst 2023

Nedenfor ser du de 11 fotballspillerne som skåret flest mål i eliteserien 2022.

For de 11 fotballspillerne som skåret flest mål i sesongen 2021, var medianen 11, gjennomsnittet 14,5 og standardavviket 6,7.

c) Hva kan du ut fra dette og beregningene i oppgave a) og b) si om de
11 fotballspillerne fra 2021 sammenliknet med de 11 fotballspillerne fra 2022?

Vi bruker excel til å løse denne oppgaven.