Tumbnail

Opprett en bruker

Logg inn eller registrer deg 😃

matte.no

Ved å logge inn aksepterer du våre gjeldende brukervilkår og personvern.

Publisert 04. mai 2024

Oppgave 6B (Del 2) - S1 Eksamen Høst 2023

La f være en tredjegradsfunksjon.

Avgjør for hver av påstandene nedenfor om den er sann eller usann. Begrunn svaret.

b) Påstand 2:
Alle linjer på formen y = ax + b, der a, b ∈ R, vil skjære grafen til f.