Romerske Tallnavn / Romertall

De romerske tallene blir fortsatt brukt på f.eks. gamle klokker, nummerering av kapitler i ei bok. Romerne brukte de symbolene du ser i tabellen. Ved å gjenta disse symbolene og sette de sammen kunne en skrive alle tall de hadde bruk for. Regler:

- Ved sammensetninger ble symbolet for det største tallet satt lengst til venstre.

- Dersom det minste symbolet settes til venstre skal det trekkes fra det største

Tallnavn

\[ I = 1, \quad V = 5 \quad X = 10 \]

\[ L = 50, \quad C = 100 \quad D = 500 \]

\[ M = 1000 \]

Noen Eksempler

RomertallUtregningResultat
\[ II \]\[ 1 + 1 \]\[ 2 \]
\[ VII \]\[ 5 + 1 + 1 \]\[ 7 \]
\[ CCX \]\[ 100 + 100 + 10 \]\[ 210 \]
\[ IX \]\[ 10 - 1 \]\[ 9 \]
\[ CM \]\[ 1000 - 500 \]\[ 900 \]
\[ XL \]\[ 50 - 10 \]\[ 40 \]

Oppgaver

Skriv romertallene som vanlige tall og omvendt. Bruk kalkulatoren til å kontrollere resultatet:

\[ MDC, \quad XM, \quad CXX, \quad 2000, \quad 35, \quad 258 \]

KONTROLLER

Konverter romertall til vanlige tall og motsatt.

Terje Nygård

Tidligere mattelærer

Innholdet på denne siden ble opprinnelig skrevet av Terje Nygård.