Tumbnail

Opprett en bruker

Logg inn eller registrer deg 😃

matte.no

Ved å logge inn aksepterer du våre gjeldende brukervilkår og personvern.

Publisert 13. apr. 2024

Oppgave 8A - Del 2 - 2P Eksamen Høst 2023

- I 1990 var Norges klimagassutslipp på 51,3 millioner tonn CO2-ekvivalenter.
- I 2022 var Norges klimagassutslipp på 48,9 millioner tonn CO2-ekvivalenter.

Norske myndigheter har satt som mål at klimagassutslippet skal reduseres med 55 % innen 2030, sammenliknet med hva utslippet var i 1990.

Arne ser for seg at utslippet reduseres med en fast prosent hvert år.
Han ønsker å lage en modell som viser hvor mange prosent den årlige reduksjonen må være for å nå målet i 2030.

a) La x være antall år etter 2022 og lag modellen.