Husketrekanter

Mange oppgaver der du skal finne en av tre variable settes vanligvis opp som en formel og løses ved hjelp av ligninger. En raskere måte er å lage seg et hjelpesystem ved hjelp av en såkalt husketrekant. Du må da huske hvor i trekanten de variable størrelsene skal stå. Videre tenker du på den vannrette streken som et deletegn og den loddrette som et gangetegn. Resten går av seg selv ! Studer oppgavene ved først å løse de. Klikk deretter på Vis løsning..

VEI

TID

FART

Oppgave 1

  • 1. Du kjører 30 km med en gjennomsnittsfart på 65 km/t. Hvor lang tid bruker du ?

  • 2. Hvor stor gjennomsnittsfart må du ha for å kjøre 160 km på 2 timer ?

text

VIRKELIG
LENGDE

TEGNING

MÅLESTOKK

Oppgave 2

  • På et kart i målestokk 1:1000 måler du 3 cm mellom to punkter. Hvor langt er dette i virkeligheten ?

text

NORSK
MYNT

FREMMED
MYNT

KURS PER
ENHET

Oppgave 3

  • Du skal veksle 500 norske kroner til svneske penger. Hvor mye får du når kursen er 110.

Terje Nygård

Tidligere mattelærer

Innholdet på denne siden ble opprinnelig skrevet av Terje Nygård.