Tumbnail

Opprett en bruker

Logg inn eller registrer deg 😃

matte.no

Ved å logge inn aksepterer du våre gjeldende brukervilkår og personvern.

Publisert 10. des. 2020

Betrakt 4D funksjonen og regn ut flateintegralet - 5b

La G være grafen til f(x, y) = 2x + y, med 0 ≤ x ≤ 1 og 0 ≤ y ≤ 1
- Betrakt funksjonen g(x, y, z) = y + z. Regn ut fateintegralet

- Eksamen matte 3000 27.02.2020