Tumbnail

Opprett en bruker

Logg inn eller registrer deg 😃

matte.no

Ved å logge inn aksepterer du våre gjeldende brukervilkår og personvern.

Publisert 04. mai 2024

Oppgave 6C (Del 2) - S1 Eksamen Høst 2023

La f være en tredjegradsfunksjon.

Avgjør for hver av påstandene nedenfor om den er sann eller usann. Begrunn svaret.

c) Påstand 3:
Dersom grafen til f har et vendepunkt for x = 3, er f′(1) = f′(5)