Tumbnail

Opprett en bruker

Logg inn eller registrer deg 😃

matte.no

Ved å logge inn aksepterer du våre gjeldende brukervilkår og personvern.

Publisert 25. apr. 2024

Oppgave 5 - Del 1 - S1 Eksamen Høst 2023

En bedrift produserer en vare. De daglige kostnadene K (i kroner) ved
produksjon av x enheter av varen er gitt ved

K(x) = 0.1x^2 + 100x + 9000

Den økonomiansvarlige i bedriften har laget programmet nedenfor.
Hva blir resultatet når programmet kjøres? Gi en praktisk tolkning av svaret.