Tumbnail

Opprett en bruker

Logg inn eller registrer deg 😃

matte.no

Ved å logge inn aksepterer du våre gjeldende brukervilkår og personvern.

Publisert 28. nov. 2020

Omdreining om x = 3 - Teori m eksempel

La D være området av xy-planet avgrenset av de to parablene y = 8 - x^2 og y = x^2. Finn volumet av legemet du får når D dreies om linjen x = 3 - Omdreiningslegeme