Tumbnail

Opprett en bruker

Logg inn eller registrer deg 😃

matte.no

Ved å logge inn aksepterer du våre gjeldende brukervilkår og personvern.

Publisert 13. apr. 2024

Oppgave 7D - Del 2 - 2P Eksamen Høst 2023

Tenk deg at du skal tegne en serie med kvadrater der
- sidekantene i det største kvadratet er 10 cm
- sidekantene i det neste kvadratet alltid er 10 % kortere enn sidekantene i det forrige du tegnet

Ole påstår at T = 4⋅s⋅100 / p er en formel for å regne ut den samlede omkretsen T av kvadratene i en serie når sidekanten i det største kvadratet er s og sidekantene i det neste kvadratet er p % kortere enn sidekantene i det forrige.

d) Undersøk om denne sammenhengen kan gjelde.

Vi bruker python for å løse denne oppgaven.