Tumbnail

Opprett en bruker

Logg inn eller registrer deg 😃

matte.no

Ved å logge inn aksepterer du våre gjeldende brukervilkår og personvern.

Publisert 13. apr. 2024

Oppgave 6 - Del 2 - 2P Eksamen Høst 2023

Nedenfor ser du en tabell som viser antall helsefagarbeidere i Norge i perioden 2015–2022, fordelt på kjønn.

Tenk deg at du skal presentere dette datamaterialet i et foredrag.
Gjør sammenlikninger og beregninger, og lag ulike fremstillinger som du kan bruke i
en presentasjon. Presentasjonene skal inneholde både beregninger og diagrammer.

Vi bruker excel til å løse denne oppgaven.